Bølgestatistikk

Bølgestatistikk

Hvor store bølger kan vi få i Troms? Her finner du estimater på ekstrembølgehøyde basert på meteorologiske data og en numerisk bølgemodell.

Strømmodellering

Strømmodellering

Strømbildet langs kysten kan variere mye over tid og fra område til område. Her finner du strømkart for hele Troms fylke basert på resultater fra en numerisk havmodell.

Spredningssimulering

Spredningssimulering

Strømmer langs kysten kan potensielt spre fiskesykdommer over store områder. Her presenteres en metode for beregning av risikoen for slik spredning mellom oppdrettsanlegg.